جدول سایز بندی خانم ها و آقایان

0
53

با سلام خدمت تک تک دوستان امید واریم این مطلب برای شما دوستان قابل استفاده باشد

توضیح درمورد جدول سایز بندی خانم ها و آقایان که با ذکر منبه در سایت پس کوچه قرار گرفته

جدول سایز بندی بانوان

سایز XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42 ۲XL-44 ۳XL-46 ۴XL-48
A دور سينه ۸۲ ۸۶ ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰
B دور کمر ۶۴ ۶۸ ۷۲ ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۸۸ ۹۲
C دور باسن ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۹
D قد داخل پا ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی آقایان

سایز XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42 ۲XL-44 ۳XL-46 ۴XL-48
A دور سينه ۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۱۲ ۱۱۶ ۱۲۰
B دور کمر ۷۸ ۸۲ ۸۶ ۹۰ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰
C دور باسن ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲ ۱۲۶
D قد داخل پا ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۶ ۸۶

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایزبندی دختران ۱۴-۲ سال

سایز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
A دور سينه ۵۴ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۷ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۹۰
B دور کمر ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱ ۷۵
C دور باسن ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۶۲ ۶۵ ۶۸ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۸۵ ۹۳
D قد داخل پا ۳۸ ۴۲ ۴۵ ۴۸ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۵ ۶۸ ۷۱ ۷۴ ۸۰

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی پسرانه ۱۴-۲ سال

سایز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
A دور سينه ۵۴ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۷ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۹۰
B دور کمر ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱ ۷۵
C دور باسن ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۶۲ ۶۵ ۶۸ ۷۰ ۷۳ ۷۶ ۷۹ ۸۲ ۸۵ ۹۳
D قد داخل پا ۳۸ ۴۲ ۴۵ ۴۸ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۵ ۶۸ ۷۱ ۷۴ ۸۲

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید